Референце


Школа

Владимир Попадић је дипломирао прехрамбену технологију на институту за прехрамбену технологију и биохемију, Пољопривредног факултета у Земуну, 1990. године. Сертификовани је менаџер и аудитор за системе управљања квалитетом и безбедношћу производа од 2004, када је завршио ЕОQ/ОVQ курс за менаџера квалитета и аудитора. 2006. године је положио и испит за ISO 22000 аудитора организован од стране BUSSINES EDGE - EUROQUALITY Group (IRCA acredited)

Пракса

Од 1990. до 1997. је радио као технолог у НАВИП-у. Од 1997 до 2003 ради као савезни тржишни инспектор, а након укидања савезне администрације од 2003. до 2005. као пољопривредни инспектор, све на пословима контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа. Од 2005. ради као самостални консултант, предавач и аудитор за системе управљања квалитетом и безбедношћу производа.

Консултантски послови-референц листа:

• Swisslion – Таковија - HACCP

• Вода Врњци – 9001/ HACCP

• Јами – Тешањ - 9001/ HACCP

• Еском - В.Градиште - HACCP

• МБН пекара – Ниш - 9001/ HACCP

• Вино Жупа – Александровац - 9001/ HACCP/ GLOBALGAP

• Рубин – Крушевац 9001/ HACCP /IFS food

• Прокупац – Прокупље - 9001/ HACCP

• Житосрем – Инђија - HACCP

• Студентски центар Крагујевац - 9001/ HACCP

• Студентски центар Ниш - 9001/ HACCP

• Студентски центар Београд - 9001/ HACCP

• Флорес – Крагујевац - HACCP

• Винарија Читлук - HACCP

• Херцеговина продукт – Читлук - HACCP

• Винарија Столац - HACCP

• Винарија Задро – Мостар - HACCP

• Мали подрум Радовановић – Крњево - 9001/ HACCP

• Фармина – Инђија - 9001/ HACCP

• Нови микс – Велика Плана - 9001/ HACCP

• MOL Serbia d.o.o. Beograd - HACCP

• Вања лукс – Земун - HACCP, IFS Food

• A&P – Pepsi cola – Београд – 9001/НАССР

• Техничко економски центар клиничког центра Србије - HACCP /9001

• Предшколска установа ''Јела Јовановић и Емина Бучан'', Сјеница - HACCP

• Торлак, Београд - 22000

• Предшколска установа 11. Април, Н. Београд - 9001/22000

• Бахус д.о.о., Параћин - 9001/НАССР/FSSC 22000

• Хотел Москва, Београд - 9001/НАССР

• Паланка Промет, С. Паланка - 22000

• НИС а.д. Блок Промет - НАССР

• Movie kitchen d.о.о., Београд - 9001/22000/IFS Food

• Ketering & Catering – Београд - HACCP

• Институт за кукуруз - Земун поље - HACCP

• Ратар, Панчево - 9001

• Пекарска индустрија Сунце, Београд - IFS food

• Home made, Београд - IFS food

Као проверавач (аудитор) за системе управљања квалитетом, безбедношћу производа, органску производњу и заштиту географског порекла, ангажован од стране сертификационих тела Evrocert, Quality Austria, Certification international, Витез сертификација, DEKRA Certification GmbH, Standcert, Organic Control System и Акредитационог тела Србије, Владимир Попадић има искуство у оцењивању у преко 150 различитих организација.