Консултантске услуге

 

Стандард

Опис

HACCP - Codex Alimentarius Code /RCP 1-1969, rev. 2020

Општи принципи хигијене намирница и aнализа опасности и критичне контролне тачке, HACCP систем и смернице за његову примену

Мање захтеван систем намењен мањим организацијама и организацијама које немају развијен систем управљања. Захтева 3 до 10 радних дана тима из организације са консултантом у периоду од 3 до 9 месеци.

 

ISO 22000:2018

Системи управљања безбедношћу хране

Захтеван систем који подразумева пуну усаглашеност са законским захтевима, намењен сложенијим организацијама које имају стручне кадрове и лидерске амбиције. Захтева 8 до 20 радних дана тима из организације са консултантом у периоду од 3 до 12 месеци.

ISO 9001:2015

 

Системи управљања квалитетом

Базичан систем за управљање квалитетом у било којој врсти организације. Захтева 5 до 15 радних дана тима из организације са консултантом у периоду од 3 до 12 месеци.

ISO 22005:2007

Следљивост у ланцу производње хране и хране за животиње

Систем обезбеђења пуне следљивости серија улазних компоненти, полупроизвода и крајњих производа од испоручилаца до купаца кроз документацију.

Подржава системе управљања квалитетом и безбедношћу производа и може се засебно сертификовати. Захтева 3 до 5 радних дана тима из организације са консултантом.

FSSC 22000

Системи управљања безбедношћу хране

Захтеван систем базиран на захтевима стандарда ISO 22000, ISO TS 22000 серији техничких спецификација и захтевима сертификационе шеме FSSC 22000, намењен сложенијим организацијама које имају високо стручне кадрове и лидерске амбиције.

Признат је од стране GFSI - организације која обједињује сертификационе шеме које признају велики ланци малопродаја. Захтева 8 до 20 радних дана тима из организације са консултантом у периоду од 3 до 12 месеци.

IFS food

 

Међународни стандард за храну

Захтеван стандард усмерен на сертификацију производа (производних линија) у организацијама које производе робу под робним маркама великих трговинских ланаца.

Признат је од стране GFSI - организације која обједињује сертификационе шеме које признају велики ланци малопродаја. Захтева 8 до 20 радних дана тима из организације са консултантом у периоду од 3 до 12 месеци.

BRC food safety

 

Глобални стандард за безбедност хране

Захтеван стандард усмерен на сертификацију производа (производних линија) у организацијама које производе робу под робним маркама великих трговинских ланаца.

Признат је од стране GFSI - организације која обједињује сертификационе шеме које признају велики ланци малопродаја. Захтева 8 до 20 радних дана тима из организације са консултантом у периоду од 3 до 12 месеци.

Global GAP

 

Интегрисано управљање на фарми

Група стандарда намењена пољопривредним произвођачима који имају извозне амбиције и планове за снабдевање великих трговинских ланаца.

Стандарди имају разрађене критеријуме за поједине врсте производње (биљна производња, сточарство, аквакултура, садни материјал, храна за животиње)

Признат је од стране GFSI - организације која обједињује сертификационе шеме које признају велики ланци малопродаја. Захтева 8 до 20 радних дана тима из организације са консултантом у периоду од 3 до 12 месеци.

 

Интегрисани систем управљања

Пун систем управљања квалитетом и безбедношћу хране намењен сложенијим организацијама које имају високо стручне кадрове и лидерске амбиције. Захтева 12 до 30 радних дана тима из организације са консултантом у периоду од 3 до 12 месеци.

 

Реализација консултантске услуге

Консултантска услуга подразумева оспособљавање организације за пуну примену система управљања, који онда може бити сертификован од стране независне сертификационе куће и састоји се од следећих елемената:

  • Снимак стања објеката и опреме са извештајем
  • Обука руководилаца за захтеве система
  • Израда анализе опасности у сарадњи са тимом из организације
  • Израда документације у сарадњи са тимом из организације
  • Обука интерних проверивача
  • Интерне провере са извештајима
  • Завршне консултације након прве фазе сертификационoг аудита