Понуда услуга


1. Консултантске услуге увођења система управљања према захтевима референтног стандарда
2. Извођење обука за:

• тумачење захтева референтних стандарда и прописа

• интерног проверивача


3. Израда технолошких пројеката за производне погоне и производне линије који су усклађени са захтевима референтних прописа и стандарда.
4. Спровођење екстерних (провера испоручилаца) и интерних провера система управљања према захтевима референтних стандарда и прописа

Референтни стандарди:

• HACCP (CAC/RCP 1-1969, rev.2020) – Општи принципи хигијене намирница и Анализа опасности и критичне контролне тачке

• ISO 9001 – Системи управљања квалитетом

• ISO 22000 – Системи управљања безбедношћу хране

• ISO 22005 – Следљивост у ланцу производње хране и хране за животиње

• FSSC 22000 – Системи управљања безбедношћу хране

• Global Gap – Интегрисано управљање на фарми

• IFS – Међународни стандард за храну

• BRC – Глобални стандард за безбедност хране

• Национална легислатива – Захтеви за Органску производњу и прераду


Услуге се пружају на Српском (латиница и ћирилица), Бошњачком, Хрватском и Енглеском језику.