Ко пита, не скита


Адреса: Првомајска 6/88 11080, Земун,

Е пошта: vlada.popadic@gmail.com

Моб: +381 63 39 60 40


Назив: Владимир Попадић ПР,Агенција за консултантске послове ОПИК

МБ: 61301950

ПИБ: 106482129

Рачун: 150000002502908695 Eurobank direktna