Obuke


  •  

    Obuke za primenu zahteva standarda i za interne proveravače


  • Obuke se organizuju kao interne u okviru preduzeće ili za grupu polaznika koji traže obuku (najmanje 4 polaznika)