1. Тумачење захтева стандарда


Обуке се изводе у складу са захтевима примаоца услуге и могу да трају један до два дана. Полазници добијају јасно тумачење сваког захтева стандарда на примерима из праксе, коришћењем српских речи где год је то могуће.

2. Обука за интерне провераваче

Ова обука обухвата тумачење одговарајућег стандарда, за чију проверу се оспособљавају полазници, и обуку за правила провере према захтевима Упутства за проверавање система менаџмента – ISO 19011. Траје два дана. На крају обуке полазници полажу тест и ако положе добијају диплому интерног проверавача.