1. Системи управљања безбедношћу хране према захтевима стандарда ISO 22000 и ТS 22002


• Предавање је намењено професионалцима који раде у прехрамбеном сектору и желе да добију јасну и комплетну информацију о захтевима за систем управљања безбедношћу хране који своди ризике по безбедност хране на најминималнију меру, обезбеђује јасне доказе о примени успостављених програма и контрола а применљив је у пракси, тако да не захтева додатну радну снагу и не омета редовне производне процесе. Ово предавање је део ширег курса за Вођу тима за безбедност хране (Менаџера) или Проверавача (аудитора) система управљања безбедношћу хране, па полазници који изразе жељу да стекну диплому Вође тима (Менаџера) / Проверавача могу да наставе са курсом (још три дана обуке) у терминима који ће бити накнадно заказани, где, након полагања испита, стичу диплому.

2. FSSC - ISO 22000 - Вођа тима за безбедност хране - Проверивач система за управљање безбедношћу хране

Теме:
• Стандарди и сертификацине шеме у прехрамбеној индустрији
• Национални прописи у области безбедности хране
• Захтеви стандарда ISO 22000/FSSC 22000
• ISO TS 22002-1 Претходно потребни програми за безбедност хране-прерада
• Анализа опасности, Микробиолошки критеријуми
• ISO 22005 Следљивост у ланцу хране
• Верификација и валидација
• ISO 22003, ISO 17021 i ISO 19011 Захтеви за проверу система управљања безбедношћу хране
• На крају обуке, полазници добијају Тест и они који положе добијају дипломе за Вођу тима и за Проверивача

Планирани распоред обука

 

Назив обуке

 

Локација

 

Термин

 

Време трајања обуке

 

Котизација

FSSC - ISO 22000 - Вођа тима за безбедност хране - Проверивач система за управљање безбедношћу хране

Београд

утврђује се када се формира група  

  

пет дана

290 Еур

Системи управљања безбедношћу хране према захтевима стандарда ISO 22000 и ТS 22002

Београд

утврђује се када се формира група

16 сати

130 Еур