Ponuda usluga


1. Konsultantske usluge uvođenja sistema upravljanja prema zahtevima referentnih standarda
2. Izvođenje obuka za:

• tumačenje zahteva referentnih standarda i propisa

• internog proverivača


3. Izrada tehnoloških projekata za proizvodne pogone i proizvodne linije koji su usklađeni sa zahtevima referentnih propisa i standarda.
4. Sprovođenje eksternih (provera isporučilaca) i internih provera sistema upravljanja prema zahtevima referentnih standarda i propisa

Referentni standardi:

• HACCP (CAC/RCP 1-1969, rev.2020) – Opšti principi higijene namirnica i Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke

• ISO 9001 – Sistemi upravljanja kvalitetom

• ISO 22000 – Sistemi upravljanja bezbednošću hrane

• ISO 22005 – Sledljivost u lancu proizvodnje hrane и hrane za životinje

• FSSC 22000 – Sistemi upravljanja bezbednošću hrane

• Global Gap – Integrisano upravljanje na farmi

• IFS – Međunarodni standard zа hranu

• BRC – Globalni standard за bezbednost hrane

• Nacionalna legislativa – Zahtevi za Organsku proizvodnju i preradu


Usluge se pružaju na Srpskom (latinica i ćirilica), bošnjačkom, Hrvatskom i Engleskom jeziku.