1. Sistemi upravlјanja bezbednošću hrane prema zahtevima standarda ISO 22000 i TS 22002


• Predavanje je namenjeno profesionalcima koji rade u prehrambenom sektoru i žele da dobiju jasnu i kompletnu informaciju o zahtevima za sistem upravlјanja bezbednošću hrane koji svodi rizike po bezbednost hrane na najminimalniju meru, obezbeđuje jasne dokaze o primeni uspostavlјenih programa i kontrola a primenlјiv je u praksi, tako da ne zahteva dodatnu radnu snagu i ne ometa redovne proizvodne procese. Ovo predavanje je deo šireg kursa za Vođu tima za bezbednost hrane (Menadžera) ili Proveravača (auditora) sistema upravlјanja bezbednošću hrane, pa polaznici koji izraze želјu da steknu diplomu Menadžera / Proveravača mogu da nastave sa kursom (još tri dana obuke) u terminima koji će biti naknadno zakazani, gde, nakon polaganja ispita, stiču diplomu.


2. FSSC - ISO 22000 - Vođa tima za bezbednost hrane - Proverivač sistema za upravljanje bezbednošću hrane

Teme:
• Standardi i sertifikacine šeme u prehrambenoj industriji
• Nacionalni propisi u oblasti bezbednosti hrane
• Zahtevi standarda FSSC 22000/ISO 22000
• ISO TS 22002-1 Prethodno potrebni programi za bezbednost hrane-prerada
• Analiza opasnosti, Mikrobiološki kriterijumi
• ISO 22005 Sledljivost u lancu hrane
• Verifikacija i validacija
• ISO 22003, ISO 17021 i ISO 19011 Zahtevi za proveru sistema upravljanja bezbednošću hrane
• Na kraju obuke polаznici dobijaju test i oni koji polože dobijaju diplome za Vođu tima i Proverivača


Planirani raspored obuka

 

Naziv obuke

 

Lokacija

 

Termin

 

Vreme trajanja obuke

 

Kotizacija

FSSC - ISO 22000 - Vođa tima za bezbednost hrane - Proverivač sistema za upravljanje bezbednošću hrane

Beograd

utvrđuje se kada se formira grupa

pet dana

290 Eur

Sistemi upravlјanja bezbednošću hrane prema zahtevima standarda ISO 22000 i TS 22002

Beograd

utvrđuje se kada se formira grupa

16 sati

130 Eur