Обуке


  •  

    Обуке за примену захтева стандарда и за интерне провераваче
  •  

    Обуке се организују на захтев клијената као интерене у оквиру предузећа или за групу полазника која тражи обуку (најмање 4 полазника)